Rostlinná výroba zemědělského podniku

Společnost hospodaří na 691 ha zemědělské půdy,

 z toho 655 ha orné půdy a 36 ha trvalého travního porostu

 

195 ha – pšenice ozimá

195 ha – ječmen jarní

130 ha – řepka ozimá

  60 ha – kukuřice

  25 ha – cukrovka

  50 ha – vojtěška setá

  36 ha –tráva

Živočišná výroba zemědělského podniku

Společnost chová v průměru:

  550 ks  – prasnic

1900 ks  – selat

  300 ks  – prasat pro výkrm

Vak na skladování kejdy 4.500 m3 – popiska foto

Zapravení kejdy přímo do půdy – popiska foto